Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Výpověď smlouvy o zprostředkování

Výpověď smlouvy o zprostředkování. Smlouvu o zprostředkování uzavírá zprostředkovatel se zájemcem za předpokladu, že zprostředkovatel zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce má samozřejmě povinnost za takové zprostředkování zaplatit.

         Výpověď smlouvy o zprostředkování

(§1998 NOZ)

 

 

V Hradci Králové dne …….….

 

 

Goalasa s.r.o.

k rukám jednatele

sídlo:

IČO: ………………

 

 

Výpověď smlouvy o zprostředkování dle ust. § 1998 občanského zákoníku

 

 

Vážení,

 

ve věci výše uvedené předně konstatuji, že dne ………. 2015 jsme spolu uzavřeli smlouvu o zprostředkování, jejímž předmětem je Váš závazek jakožto zprostředkovatele zprostředkovat mi koupi pozemku pro rekreační účely.

 

V článku VI. smlouvy již výše citované byla sjednána možnost smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době. Smluvního dobrodiní využívám, smlouvu o zprostředkování ze dne …….. tímto vypovídám s tím, že výpovědní doba počne běžet dle článku VI.2 smlouvy prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení a uplyne dnem …………..

 

V úctě

 

 

Karel Karek