Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Výpověď smlouvy o dílo

Nejčastějším důvodem pro odstoupení od smluv o dílo, zvláště při stavebních pracích, je prodlení zhotovitele či opakovaný výskyt závad, které objednateli nedávají záruku řádného dokončení díla. V právní praxi jsou poměrně časté případy, kdy objednatel z různých důvodů odstoupí od smlouvy o dílo ještě předtím, než zhotovitel dílo předá.

Výpověď smlouvy o dílo

(§1998 NOZ)

 

 

V Hradci Králové dne …….….

 

 

GAMA s.r.o.

k rukám jednatele

sídlo:

IČO: ………………

 

 

Výpověď smlouvy o dílo dle ust. § 1998 občanského zákoníku

 

 

Vážení,

 

ve věci výše uvedené předně konstatuji, že dne ………. 2014 jsme spolu uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl Váš závazek jakožto zhotovitele k následující opakované činnosti: ……………………….

 

V článku VI. smlouvy již výše citované byla sjednána možnost smlouvu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době. Smluvního dobrodiní využívám, smlouvu o dílo ze dne …….. tímto vypovídám s tím, že výpovědní doba počne běžet dle článku VI.2 smlouvy prvním dnem měsíce následujícího po jejím doručení a uplyne dnem …………..

 

 

V úctě

 

 

Pavel Roman