Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Smlouva o dílo - Předávací protokol

Předávací protokol. Specifikace předmětu smlouvy o dílo k níž se tento předávací protokol a prohlášení o shodě vztahuje: Číslo smlouvy objednatele. Záruka začíná běžet po předání díla (bez vad a nedodělků – bránících užívání).

Smlouva o dílo - Předávací protokol

dle článku V. Smlouvy o dílo ze dne ……………….

 

jejímž předmětem byla oprava čalounění a sedáků sedací soupravy ODYSEUS výrobní číslo…..

 

uzavřené mezi

 

zhotovitelem:

Kateřinou Smutnou, podnikatelkou

se sídlem Hradec Králové, ……………………………..

IČO: 12345678

jako předávajícím

 

a

 

 

objednatelem:

Vladimírou Veselou, podnikatelkou

se sídlem Hradec Králové, ……………………………..

IČO: 87654321

jako přejímajícím

 

 

 

 

Předmět předání:

 

- sedací souprava ODYSEUS sestávající z pohovky o rozměrech …………….. a dvou křeslech o rozměrech …………, vše potaženo modrým saténem se vzorem „kostka“.

 

 

Vady předmětu díla nebyly shledány

 

 

V Hradci Králové dne ………………..

 

 

Předávající: Přejímající:

 

 

Kateřina Smutná Vladimíra Veselá