Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Smlouva o složení rezervačního poplatku

Rezervační smlouva vyjadřuje váš vážný zájem o nemovitost a zároveň zajišťuje dostatek času k dohodě na znění kupní smlouvy, získání hypotečního úvěru a dalších potřebných kroků na cestě k vlastnímu bydlení. Chystali jste se ke koupi nemovitosti, jenže nakonec ze všeho sešlo. Dostanete zpět své peníze, které jste zaplatili jako rezervační zálohu?
Více...

Výpověď smlouvy o zprostředkování

Výpověď smlouvy o zprostředkování. Smlouvu o zprostředkování uzavírá zprostředkovatel se zájemcem za předpokladu, že zprostředkovatel zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce má samozřejmě povinnost za takové zprostředkování zaplatit.
Více...

Odstoupení od kupní smlouvy

Nový občanský zákoník a odstoupení od kupní smlouvy. Základní předpoklady pro oprávnění spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu zůstávají nezměněny, musí se jednat o smlouvu uzavřenou na dálku (kupříkladu prostřednictvím internetu či telefonu) mezi podnikatelem a spotřebitelem.
Více...

Opakovaná výzva k úhradě pohledávky

Výzva k zaplacení je obecně známým instrumentem věřitelů, jejich právních zástupců, avšak v praxi stále častěji též inkasních agentur, vymahačů dluhů i "zmocněnců", jejichž praktiky vědomě nejdou právní cestou. Kde je však hranice postupu "ještě po právu" a kdy naopak výzva k zaplacení dluhu může ztratit na své legitimitě i legalitě?
Více...

Poslední výzva k úhradě pohledávky

Předžalobní upomínka, výzva k uhrazení dluhu, vzor ke stažení zdarma, nový občanský zákoník 2014. Kdy je možné vymáhání pohledávky bez plateb dopředu? Pokud dlužník neuhradí, neplatí se nic a vymáhání postupuje do poslední fáze.
Více...

Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem tzv. jednostranného rozvázání pracovního poměru (tedy jinak než dohodou). Výpověď musí být vždy písemná, jinak bude neplatná. Nejlepším způsobem doručení výpovědi je předat ji v písemné podobě zaměstnavateli (např. v podatelně). Doručení výpovědi je vhodné si nechat potvrdit podpisem osoby, které byla výpověď doručena, na její kopii.
Více...

Výpověď smlouvy o dílo

Nejčastějším důvodem pro odstoupení od smluv o dílo, zvláště při stavebních pracích, je prodlení zhotovitele či opakovaný výskyt závad, které objednateli nedávají záruku řádného dokončení díla. V právní praxi jsou poměrně časté případy, kdy objednatel z různých důvodů odstoupí od smlouvy o dílo ještě předtím, než zhotovitel dílo předá.
Více...

Smlouva o dílo - Předávací protokol

Předávací protokol. Specifikace předmětu smlouvy o dílo k níž se tento předávací protokol a prohlášení o shodě vztahuje: Číslo smlouvy objednatele. Záruka začíná běžet po předání díla (bez vad a nedodělků – bránících užívání).
Více...

Směnka vlastní dato

Vlastní směnka je cenný papír, kterým výstavce slibuje zaplatit určitou peněžní částku remitentovi (nebo osobě, které bude směnka převedena). Hlavním dlužníkem, který má platit, je tedy v případě vlastní směnky sám výstavce. Směnka musí obsahovat rovněž datum a místo vystavení směnky.
Více...
1